Het Regiment

Eripiendo Victoriae Prosum - Al helpende dien ik de overwinning

Over het Regiment

7 April 1869 is de oprichtingsdatum van het Regiment Geneeskundige Troepen. “Het wapen der infanterie wordt vermeerderd met twee Compagnieën Hospitaalsoldaten”, luidt de tekst van het Koninklijke Besluit waarmee de komst van de Geneeskundige Troepen een feit werd.

Op 7 januari 1946 werden de Geneeskundige Troepen heropgericht onder de nieuwe naam: “ Depot Geneeskundige Troepen”. De naam werd veelvuldig veranderd, maar in juli van dat jaar werd de naam gedoopt in het “Regiment Geneeskundige Troepen”. Tot aan 1950 werd de structuur van de organisatie van de Geneeskundige Troepen veelvuldig veranderd. Vier jaar later ontstond het “Dienstvak Geneeskundige Troepen”.

Op 10 April 1979, ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het Regiment, werd door H.M. Koningin Juliana het vaandel aangeboden. Eind 1993 zijn, bij Koninklijk Besluit, de Geneeskundige Dienst en Geneeskundige Troepen samengebracht in het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht”. Dit dienstvak heeft de traditie en het vaandel van het Regiment Geneeskundige Troepen Koninklijke Landmacht overgenomen.

Het Regimentscommando

Het Regiment Geneeskundige Troepen wordt thans geleid door de luitenant-kolonel Rutten en adjudant Marc van Etten. De Regimentscommandant en -adjudant dragen zorg voor de traditiehandhaving en de Regimentstraditieraad, voor saamhorigheid en bijzondere personeelszorg voor de leden van het Regiment.

Dit doen zij onder andere door het organiseren van regimentsbijeenkomsten (borrels), de regimentssportdag en het Regimentsdiner voor officieren en onderofficieren. Een bijzondere taak is het beëdigen van nieuwe militairen bij het dienstvak van de Geneeskundige dienst. De regimentscommandant neemt de eed of belofte af, de regimenstadjudant heeft de eervolle taak het Vaandel van het Regiment Geneeskundige Dienst te dragen binnen de Vaandelwacht.

Lkol S.S. (Sander) Rutten

Regimentscommandant

 C-400 Gnkbat en tevens Regimentscommandant.

 

 

 

 

 

 

Aooi M.P.M. (Marc) van Etten

Regimentsadjudant

Aooi M.P.M. (Marc) van Etten (Breda, 1966)

Regimentsadjudant

Vanaf 26 november vervul ik de functie van Regimentsadjudant van het Regiment Geneeskundige Troepen. Ik wil mij graag voorstellen om een idee te geven wie ik ben en wat ik hiervoor gedaan heb.

Mijn militaire loopbaan is gestart met mijn dienstplicht waarna ik, met een pauze van vier jaar, vervolgens de KMS heb voltooid en in mijn startfunctie op missie ben geweest (IFOR3/SFOR1; 1997 Bosnië). Daar aansluitend ben ik in 1997 omgeschoold tot Sgt GNKVZG/IOT aan het OCMGD te Hilversum.

Na deze omscholing ben ik geplaatst bij 410Divgnkcie/41Gnkcie te Ermelo, vervolgens bij 43GNKcie te Havelte (Missie: SFOR9; 2001 Bosnië) en Schoolbat Centraal te Ermelo.
In 2005 ben ik gestart met de opleiding tot verpleegkundige om hiermee aan de slag te gaan bij 470MOGOScie te Ermelo (Missie: ISAF/TFU3; 2007 Afghanistan).
Na deze missie ben ik de Aanvullende Deel Kwalificaties voor AMV gaan volgen om daarna mijn kennis en ervaring als Instructeur op het IDGO te Hilversum aan nieuwe collega’s over te dragen. In 2012 ben ik als HID van het Chirurgischpeloton, en later STOO, geplaatst bij 471MOGOScie te Ermelo.

Ik vervolgde mijn loopbaan als Compagniesadjudant van 420Hospitaalcie en de volgende uitdaging was de NONEX inzet van een Role2 gedurende de oefening
‘Bison Drawsko 2017’ in Polen. Doordat 420Hospcie de focus heeft op het maritieme optreden ben ik ook op schepen van de Koninklijke Marine ingezet. Dit betrof de missies: ‘Operation Sea Guardian 2018’ op de Middellandse Zee en een Humanitaire Missie op de Bahama’s in 2019.

Ik heb jaren uitgekeken naar de functie van Regimentsadjudant en ben dan ook trots dat ik deze functie mag gaan vervullen. Ik wil er alles aan doen om betekenisvol te zijn voor het Regiment en alle regimentsleden.

 

Regiment Geneeskundige Troepen

Al 150 jaar een sterk merk, vertegenwoordigd in iedere operatie,
waar ook ter wereld.

Wij beschermen wat ons dierbaar is.

Geschiedenis

De rijke geschiedenis van ons Regiment is hieronder in een overzichtelijke tijdbalk voor u weergegeven.

 • 18e Eeuw

  De geschiedenis van het Regiment Geneeskundige Troepen is ook de geschiedenis van de Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht. Bepaald is dat de Geneeskundige Dienst van het dienstvak Logistiek, waar zij nu onder valt, deze tradities voortzet.

  Sinds mensenheugenis is er strijd en ziekte en dus ook de behoefte om deze mensen te verzorgen. De Romeinen beschikten zelfs al over georganiseerde geneeskundige verzorging. Het duurde echter tot de 19e eeuw voordat men inzag dat een militair geneeskundige dienst onontbeerlijk was voor de Nederlandse militair. Van een georganiseerde geneeskundige verzorging bij de troepen te velde nauwelijks sprake. Slechts incidenteel en met bescheiden middelen poogde men te doen wat men kon, de harde realiteit was dat de gewonde of ernstig zieke militair in vele gevallen aan zijn lot moet worden overgelaten.

 • 1814-1869

  De invoering van de dienstplicht in 1814 bracht Koning Willem I tot het besef dat de geneeskundige verzorging van de militair meer aandacht moest krijgen. Dat zelfde jaar benoemde hij Prof Dr S.J. Brugmans tot inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst. De geschiedenis van de Militaire Geneeskundige Dienst is nauw verbonden met de oprichting van het Internationale Rode Kruis in 1864.

  In Genève werd op 22 augustus van dat jaar een overeenkomst gesloten, die tot een verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde en in oorlogstijd moet leiden. Aldaar werd ter onderscheiding voor de hospitalen en ambulances een vlag aangenomen, waarop een rood kruis tegen een witte achtergrond afgebeeld.Professor Brugmans richt een magazijn voor geneesmiddelen en een school voor militair artsen op. Internationaal bekende artsen zoals Dr. J.H.C. Basting, de naaste medewerker van Henri Dunant, en Dr. A. Mathijsen (uitvinder van het gipsverband), komen uit deze school voort.

 • 1869-1946

  7 April 1869 is de geboortedag van het Regiment Geneeskundige Troepen. “ Het wapen der infanterie wordt vermeerderd met twee Compagnieën Hospitaalsoldaten”, luidt de tekst van het Koninklijke Besluit waarmee de komst van de Geneeskundige Troepen een feit werd.

  De eerste Geneeskundige Compagnie werd gestationeerd in Amsterdam en de tweede in Utrecht. Rond 1900 wordt dit aantal verdubbeld. In 1936 wordt de naam hospitaalsoldaten vervangen door geneeskundige troepen. 

 • 1946-1969

  Na de tweede wereldoorlog werden de Geneeskundige Troepen stevig verankerd in de nieuwe legerorganisatie.Op 7 januari 1946 werden de Geneeskundige Troepen opnieuw opgericht onder de nieuwe naam: “Depot Geneeskundige Troepen”.

  De naam werd veelvuldig veranderd, maar in juli van dat jaar werd de naam gedoopt in het “Regiment Geneeskundige Troepen”. Tot aan 1950 werd de structuur van de organisatie van de Geneeskundige Troepen veelvuldig veranderd. Vier jaar later ontstond het “Dienstvak Geneeskundige Troepen”.

 • 1969-1993

  In 1969 bestond het Regiment 100 jaar. Op 10 April 1979, ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het Regiment, werd door H.M. Koningin Juliana een vaandel aangeboden.

  Het vaandel is het symbool voor alle Nederlanders die bij het Regiment gediend hebben, dienen of dat in de toekomst zullen gaan doen. Het vaandel wordt door een vaandelwacht omgeven en aan het vaandel worden buitengewone eerbewijzen gebracht. Een ieder die bij het Regiment dient, dient trouw te zweren of te beloven aan het vaandel.

 • 1993-2001

  Eind 1993 zijn, bij Koninklijk Besluit, de Geneeskundige Dienst en Geneeskundige Troepen samengebracht in het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht”. Dit dienstvak heeft de traditie en het vaandel van het Regiment Geneeskundige Troepen Koninklijke Landmacht overgenomen.

  In oktober 2001 is het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht” opgegaan in het “Dienstvak van de Logistiek”. Het Regiment Geneeskundige Troepen is blijven bestaan.

 • Mobilisatie en inzet

  In de vorige eeuw beleefden de Geneeskundige Troepen twee mobilisaties (1914-1918 en 1939-1940) en vijf jaar oorlogsomstandigheden in het voormalig Nederlands-Indië. Maar ook daarna verleende zij hun diensten. Onder soms moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld Libanon, het voormalige Joegoslavië, Afghanistan en in Irak. Met veel bezieling en kracht ondersteunden zij naar vermogen de gevechtskracht van de KL. 

Nieuws van het Regiment

Nieuw in het museum

Nieuw in het museum

Met ingang van 31 maart beschikt de Historische Verzameling over een heel mooi, door vrijwilliger Rodney gemaakt, diorama van het geneeskundige optreden in de jaren 60-70.

Lees verder

Regimentslegpenning

Regimentslegpenning

Regimentserelegpenning voor kapitein b.d. Piet.Vanmiddag werd de kapitein b.d. Piet in Hilversum verrast door een bezoek van de Regimentscommandant en adjudant. Zij kwamen naar Hilversum om aan kap...

Lees verder

Brief van C-LAS

Brief van C-LAS

Lees verder

Contact

Regiment Geneeskundige Troepen
t.a.v. de Regimentsadjudant

Postbus 650
3850 AR Ermelo

+31 (0)6 221 161 07

Historische verzameling Militair Geneeskundige Dienst KL

Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum

+31 (0)35-5774201

Klik op de banner voor vacatures binnen het interessegebied 'verzorging, gezondheid en geneeskunde'

Werken bij Defensie

Alle rechten voorbehouden | Copyright © Regiment Geneeskundige Troepen

website gerealiseerd door:

Woosh Webdesign