Buddy Support GNKD

Genezerikken zorgen voor elkaar.

Enkele jaren terug is Buddy Support GNKD opgericht om veteranen en hun thuisfront nulde lijns ondersteuning te bieden. 

De militair die op missie is geweest komt terug als een ander mens. Vaak verrijkt met avontuur, kameraadschap en ongekende vaardigheden. Maar soms met littekens door emoties van angst, verdriet of teleurstelling. In sommige situaties heb je dan behoefte aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. Wil je een paar uur door het bos lopen en je hart luchten bij een maatje van je? In veel gevallen kun je terugvallen op je eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen. Maar er zijn momenten die zij je niet begrijpen en dan biedt een collega-veteraan mogelijk uitkomst.

"Jan was altijd overal bij aanwezig, maar sinds hij terug is zien we hem helemaal niet meer." 

Misschien voelt de teruggekeerde militair zich een ontheemde. Wie begrijpt zijn verhaal? Waar begint hij of zij te vertellen? Hoe kan hij uitleggen wat zijn ogen hebben gezien, wat hij heeft gehoord en geroken?

 

"Ik heb nogal wat meegemaakt maar kan er thuis niet over praten,
ze begrijpen me niet en ik wil ze er ook niet mee lastigvallen." 

Veteranen helpen elkaar omdat zij een bijzondere band met elkaar hebben vooral als zij samen op uitzending zijn geweest. Na terugkeer in Nederland blijft die onderlinge, speciale verbondenheid bestaan. 

De Commissie Buddy Support is er voor veteranen met een medische functie die met traumatische ervaringen terugkomen van een missie: artsen, verpleegkundigen en gewondenverzorgers. Zij kunnen moeite hebben met het verwerken van wat ze hebben meegemaakt of vinden het moeilijk dit kenbaar te maken, misschien omdat ze zich ervoor schamen of het niet professioneel vinden. Deze veteranen hebben iemand nodig, een maatje, iemand die hen begrijpt, die kan luisteren, die samen met hem zoekt naar een uitweg. Ook het thuisfront kan iemand nodig hebben. Dat is waar het om draait bij Buddy Support.

De Buddy is iemand uit de directe omgeving: een collega, oud-commandant en veteraan of thuisfront.

Het is een ervaringsdeskundige, misschien met dezelfde achtergrond (missie of onderdeel), in alle gevallen iemand die in staat is te luisteren. De Buddy is speciaal geschoold voor deze ondersteuning. Soms is er meer nodig en is ondersteuning vereist die de Buddy Supporter niet kan geven. In dat geval wordt de veteraan verder op weg geholpen naar professionals in de zorg.

Buddy Support kenmerkt zich door het informele karakter. Geen loketten, geen intake gesprekken. De kracht van Buddy Support is dat het gaat om ondersteuning zonder drempels, in een vertrouwde en veilige omgeving. De commissie Buddy Support is missie gericht georganiseerd. De reden is dat elke missie weer anders is. Per missie is een coördinator aangesteld, een zgn missie contact persoon.

Logo LVVGNKD

Commissie Buddy Support

Postbus 650
3850 AR Ermelo

Neem contact op

Contact

Regiment Geneeskundige Troepen
t.a.v. de Regimentsadjudant

Postbus 650
3850 AR Ermelo

+31 (0)6 221 161 07

Historische verzameling Militair Geneeskundige Dienst KL

Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum

+31 (0)35-5774201

Klik op de banner voor vacatures binnen het interessegebied 'verzorging, gezondheid en geneeskunde'

Werken bij Defensie

Alle rechten voorbehouden | Copyright © Regiment Geneeskundige Troepen

website gerealiseerd door:

Woosh Webdesign