Skip to main content

LVVGNKD

Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten

De vereniging

Commandant Landstrijdkrachten heeft begin 2007 de wens geuit dat de regimenten en korpsen een centrale rol gaan vervullen in het organiseren van de veteranen en te komen tot een veteranenzorgsysteem. Binnen het Regiment Geneeskundige Troepen is dit in augustus 2010 opgepakt met de oprichting van de Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten.

Grondleggers van de vereniging zijn, oud Regimentscommandant lkol Bart van Lierop, lkol Gerrit van der Sluis, kap b.d. Kees Eijkelenboom,  oud Regimentsadjudant Ger Stevens en adjudant Willem Waeijen. De Vereniging onderhoudt vanzelfsprekend een warme band met het Regiment.

Doel van de Vereniging

De Vereniging heeft als doel de band tussen de veteranen en de nog actief dienende militairen, die dienen of gediend hebben bij het Regiment Geneeskundige Troepen of bij een geneeskundige eenheid, in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast heeft de Vereniging als doel de belangen, in de breedste zin van het woord, van haar leden te behartigen. Tevens stelt de Vereniging zich ten doel de Commandant Regiment Geneeskundige Troepen te ondersteunen bij de traditiehandhaving, de bevordering van de Regimentsgeest en het naar buiten toe uitdragen van het Regiment.

Realisatie van de doelstelling

De Vereniging poogt, door activiteiten te organiseren de veteranen die tot de doelgroep behoren te vinden, te binden, te (blijven) boeien en waar nodig te helpen.

De Vereniging komt op voor de belangen van haar veteranen, als groep of op individuele basis. Dat doet zij via het Veteranen Platform (VP). De Vereniging stelt zich als lid van het VP proactief op en zet zich in voor het bereiken van haar eigen en gemeenschappelijke doelstellingen. Een voorbeeld daarvan is de faciliteitenregeling veteranen die de basis is voor het succesvol en betaalbaar kunnen organiseren van activiteiten.

De Vereniging ondersteunt waar nodig via de Buddy-Support organisatie de leden en hun thuisfront bij het oplossen van (psychosociale) problemen, opgelopen als gevolg van deelname aan een missie. Dit kan onder andere door het individueel begeleiden naar een passende (zorg)instantie.

De onderlinge band wordt verstevigd door het organiseren van reünie activiteiten en andere evenementen en het deelnemen aan formele evenementen, zoals de Nederlandse Veteranendag.

Leden

De Vereniging wil een thuisbasis zijn voor veteranen inclusief hun thuisfront, en alle militairen en gewezen militairen die dienen of gediend hebben bij het Dienstvak Geneeskundige Troepen /Militair Geneeskundige Dienst danwel te werkgesteld waren bij een militair geneeskundige inrichting / eenheid. Het volledig lidmaatschap staat open voor Veteranen, zij die daadwerkelijk zijn ingezet bij een buitenlandse missie of die op andere gronden als zodanig zijn aangemerkt (b.v. militairen die binnenlands zijn ingezet bij grootschalig militair optreden zoals de treinkaping in de zeventiger jaren). Anderen zijn lid met als enige beperking dat zij geen stemrecht hebben bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (conform Statuten artikel 9 en 10c / zie elders op de site).

Organisatie

De Vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur met daaronder drie regio’s. Elke regio wordt aangestuurd door een regiobestuur bestaande uit minimaal 3 leden.

Het dagelijks bestuur van de LVVGNKD bestaat uit lkol b.d. Bart van Lierop (voorzitter), majoor Robert Schulting (secretaris) en kolonel bd Jaap Zijp (penningmeester). Het bestuur wordt gecompleteerd door de drie regio voorzitters.

De regio Noord onder leiding van lkol Theo van der Zanden omvat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De regio Midden onder leiding lkol Leontien van den Berg wordt gevormd door de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord Holland en Zuid Holland. Regio Zuid onder leiding van kapitein b.d. Hans Bakker beslaat de provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg.

Veteranen Platform

De LVVGNKD is aangesloten bij het Veteranen Platform. In 1989 kwam het Veteranen Platform tot stand als een overkoepeling van bestaande veteranengroeperingen. Momenteel zijn 46 organisaties aangesloten, waardoor het Veteranen Platform de belangen behartigt van zo'n 135.000 veteranen.

Het Veteranen Platform streeft, samen met het Ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid, waarbij naast respect en waardering voor de veteraan ook de maatschappelijke erkenning en herkenning van de veteraan een belangrijk aspect is.

Dit optreden is in de loop der jaren succesvol geweest. Voor de veteranen kwamen vele verbeteringen op materieel en immaterieel vlak tot stand. Hierdoor heeft het Veteranen Platform zich ontwikkeld tot het centrale aanspreekpunt over veteranenzaken voor zowel de veteranen als de samenleving. Die rol tussen veteranen en samenleving wil het Veteranen Platform ook in de toekomst blijven spelen, terwijl het uitwisselen van ervaringen tussen oudere en jongere veteranen eveneens een belangrijke doelstelling is.

De Voorzitter LVVGNKD heeft zitting in het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform.

Tot slot

Een verdere verbetering voor de veteranen is het open stellen van het Veteranenloket per augustus 2014. Dit loket biedt toegang tot alle informatie en zorg voor veteranen en hun relatie.

Het loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar onder telefoonnummer: 088 334 00 00 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Logo LVVGNKD

Dagelijks bestuur LVVGNKD

d.t.v. de Regimentsadjudant

Postbus 650
3850 AR Ermelo

Veteranenplatform
Veteranenloket